Fiskeri og kystdepartementet – www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257
Fiskeridirektoratet – www.fiskeridirektoratet.no
Havforskningsinstituttet – www.imr.no
Det internasjonale havforskningsråd – www.ices.dk/indexfla.asp
Norges Sildeslagslag – www.sildelaget.no
Norges Fiskarlag – www.fiskarlaget.no
Fiskebåtredernes forbund – www.fiskebat.no
FHL – www.fhl.no
Eksportutvalget for fisk – www.godfisk.no
The North East Atlantic Fisheries Commission – www.neafc.org
European Commission
Fisheries – www.fisheries.no
Norsk Fiskerinæring – www.norskfisk.no
Fiskeribladet Fiskaren – www.fiskaren.no
Intrafish- www.intrafish.no
Westing – www.westing.no